Bemutatkozás

Az alapítvány céljai:

Előadó-művészeti tevékenység folyamatos fenntartása és támogatása.

Ingyenes színházi előadások és műhelyek ingyenes közhasznú előadóestek létrehozására, illetve befogadására alkalmas tér létrehozása, és annak hivatalossá tételének szakmai és formai támogatása a hazai és európai pályázati rendszerben

Az alkotó és előadó-művészet 3 fő céljának átadása a tanítás és a művészet legkülönbözőbb szerveződéseiben.                 

A gyermekek, fiatalok és a felnőtt korosztály színházi, gyakorlati kultúrájának, ízlésvilágának, nézői szokásainak kialakítása, alakítása az egyetemes és magyar színháztörténeti és drámapedagógiai, neveléstörténeti és közművelődési értékek mentén. 

Színházi műhelyek megteremtése, működésének támogatása, amely lehetővé teszi az egyén és a csoport tagjai számára, hogy nonprofit körülmények között kipróbálhassák képességeiket, tehetségüket fejleszthessék és a nyilvánosság számára elérhetővé tehessék alkotásaikat.

A tematikusan létrejövő, vagy öngyógyító, illetve preventív jelleggel létrejövő önkifejezést és öngyógyítást elősegítő, ingyenesen igénybe vehető dramatikus műhelyek, ingyenes drámajáték és ingyenes szolgáltatást nyújtó színjátéktársulások, szakmai továbbképzés céljából létrejövő csoportok, illetve kísérleti és hagyományos előadások megszületésének szakmai és anyagi támogatása.

A tehetségek megtalálása és kiemelt szinten történő segítése, ösztöndíjjal, pályázati pénzzel való támogatása.

A kommunikációs és/ vagy szocializációs problémákkal küszködő gyermekek, fiatalok és felnőttek segítése egyénileg, csoportosan, ingyenes, drámajáték, ingyenes mesejáték, ingyenes bibliodráma és ingyenes pszichodráma eszközeinek és technikáinak, valamint módszereinek segítségével, valamint a hang és beszédképzés, a beszédtechnika, mozgás és viselkedéskultúra ingyenes gyakorlati oktatása révén.

A színház és előadó-művészet, illetve társművészetek összekapcsolása.

Az előadó művészeti tevékenység, színházi és a társművészetek összefonódásával létrejövő, öngyógyító, önkifejező, a művészeteket a szakralitás szempontjából is előtérbe helyező ingyenes műhelyek, ingyenes táborok, ingyenes előadások, ingyenes alkalmi rendezvények, ingyenes tematikus szerveződések, esetleges, vagy egy közösség ünnepét szolgáló társulások támogatása, a hétköznapi, a liturgikus, illetve az évszakokhoz kapcsolódó alkalmakkor, illetve egyéb rendszerességgel.

A dramatikus csoportmunka létjogosultságának támogatása, a választhatóság keretein belül a szabadidős tevékenységek területén az általános iskolásoknak, a középiskolásoknak és a felsőoktatási rendszeren belül, valamint az andragógia területén.

A kommunikációs műhelyek támogatása, melyek célja: a készségfejlesztés, a helyes ön és társismeret az egyéni és csoportterápia, a művészetekkel való megelőzés, gyógyítás, nevelés, közművelődés és a szórakozás, elsősorban a színházművészettel,- mely komplexitása révén a legalkalmasabb.

A KGRE Egyetemi Színpadának elindításának szakmai és anyagi támogatása pályázati segítséggel, a hallgatók önszerveződésének igényfelmérése alapján. Nemzetközi Egyetemi Színpadok találkozásának szervezése.

Ingyenes nemzetközi nonprofit színházak találkozójának megszervezésében való részvétel támogatása.

Drámapedagógiai és színházi stúdiumok nemzetközi találkozójának megrendezése.

Ingyenes előadó művészet és színházi előadások pályázati úton való utaztatása határon túli magyarlakta kisebbségi területekre.

A meghatározott célok megvalósítása érdekében az alapítvány működteti a Molnár Ildikó és társulata elnevezésű alkotócsoportot, amely 2007. november 1-től önállóan és más előadó-művészeti szervezetekkel együttműködve folytat előadó-művészeti tevékenységet, amelynek keretében színházi előadásokat, színházi projekteket valósít meg.

Az alapítvány céljai bővebben (letölthető dokumentum)

Refernciák Molnár Ildikó alkotóról és előadóról

Molnár Ildikó szakmai életrajza